UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Advokati da donesu ZPP po svojoj meri

Autor: Republika

Vesti

04.06.2021

18:01

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) konstatuje da je danas postignuti sporazum između Ministarstva pravde, predsednika Advokatske komore Srbije i predsednika Advokatskih komora, ništa drugo do prevaga ogoljene sile nad argumentima.

facebook.com/printscreen
UST

Ovakav potez Ministarstva pravde istovremeno predstavlja obesmišljavanje znanja i rada predstavnika sudske vlasti u radnoj grupi Ministarstva pravde, koja je radila na nacrtu izmena Zakona o parničnom postupku (ZPP), čiji su argumenti i stručnost ostali u senci pretnji obustavom rada i izlaska advokata na ulice.  

Stoga, UST apeluje na predsednicu Vrhovnog kasacionog suda Jasminu Vasović da momentalno povuče sve sudije iz radne grupe koja treba da nastavi rad na izmenama Zakona o parničnom postupku i time sačuva dostojanstvo sudija i sudova, budući da će svaki dokument koji ne odgovara advokatima biti blokiran, zbog čega je jedino logično i ispravno da nacrt izmena donese radna grupa koju će, pored predstavnika Ministarstva prave, činiti isključivo advokati.

UST ukazuje Ministarstvu pravde da je, najblaže rečeno, vrlo loše slati u javnost poruku da će se isto povući pred pretnjama i ucenama, budući da bi interesi građana morali biti na prvom mestu. Ukoliko Ministarstvo pravde ovime sporazumom poručuje da je radna grupa koju je isto oformilo donela nacrt koji nije u interesu građana, te isti stoga povlači, UST u potpunosti pozdravlja takvu odluku i postavlja pitanje odgovornosti Ministarstva pravde za izradu nacrta koji je suprotan interesima građana.

Komentari (0)

Loading