Zaštitnik građana traži dodatne podatke od nadležnog ministarstva zbog Petnice

Autor: Republika

Vesti

01.07.2021

17:18

Zaštitnik građana uputio je danas dodatni zahtev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izjašnjenje o pravnom osnovu saradnje osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji sa udruženjem građana "Istraživačka stanica Petnica", kao i o uslovima za davanje finansijske podrške nadležnog ministarstva ovom i drugim subjektima koji se bave vannastavnim obrazovanjem dece.

Tanjug/Z. ŽESTIĆ
Zoran Pašalić

U cilju zaštite prava i najboljih interesa deteta, Zaštitnik građana nastavlja preduzimanje daljih aktivnosti i mera iz svoje nadležnosti u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada nadležnih organa pokrenutog 25. juna 2021. godine na osnovu medijskih napisa o seksualnom zlostavljanju polaznica programa koje organizuje udruženje građana "Istraživačka stanica Petnica".

Od nadležnog ministarstva Zaštitnik građana traži da ga u roku od 15 dana obavesti po kom pravnom osnovu osnovne i srednje škole u Srbiji dostavljaju udruženju građana "IS Petnica" detaljno mišljenje predmetnog nastavnika o uspehu, radu i sklonostima učenika, odnosno stručno mišljenje psihologa ili pedagoga škole prilikom konkurisanja deteta na neki od programa koji realizuje udruženje „IS Petnica“.

Ministarstvo treba da navede i pravni osnov po kojem škole u Srbiji obaveštavaju učenike o postojanju konkursa za programe koje realizuje udruženje građana "IS Petnica", kao i da li je i drugim subjektima koji se bave vannastavnim obrazovanjem dece i mladih data ista mogućnost.

Zaštitniku građana Ministarstvo treba da dostavi i pravni osnov po kojem škole daju saglasnost i overavaju pečatom škole da će škola opravdati izostanke učenika sa nastave radi učešća na programima "IS Petnica".

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja treba da navede i po kom pravnom osnovu škole pravdaju odsustvo učenika sa nastave u slučaju učešća na nekom od programa "IS Petnica", kao i na koji način Ministarstvo pruža podršku ovom udruženju građana radi organizacije serije programa namenjenih nastavnicima osnovnih i srednjih škola, koji su to programi, kome su namenjeni i ko su realizatori istih.

Zaštitnik građana traži da ga Ministarstvo obavesti da li je i u kolikom novčanom iznosu finansijski podržalo rad udruženja građana „IS Petnica“ u poslednjih deset godina, kao i da dostavi dokaze o tome, kao i o načinu kontrole trošenja odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava.

Izjašnjenje Ministarstva Zaštitnik građana očekuje i na pitanje da li je odobrenju finansijske podrške "IS Petnica" i drugim subjektima koji se bave vannastavnim obrazovanjem dece prethodila uslovljenost postojanjem programa zaštite dece od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

Takođe, nadležno ministarstvo treba da se izjasni da li je i u kolikom novčanom iznosu finansijski podržavalo rad drugih ustanova i organizacija (regionalni centri za talente, udruženja građana i dr.) koji se bave vannastavnim obrazovanjem dece i koliko novčanih sredstava im je uplaćeno u poslednjih deset godina, uz dostavljanje dokaza o tome, kao i dokaza o kontroli trošenja odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava.

Zaštitnik građana traži i da ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavesti da li vodi registar subjekata koji se bave vannastavnim obrazovanjem dece i da mu dostavi podatke iz istog ukoliko postoji.

Komentari (0)

Loading