NOVI PORODIČNI ZAKON ZABRANJUJE FIZIČKO KAŽNJAVANJE: Evo šta će sve obuhvatiti!

Autor: Republika

Vesti

01.06.2021

22:56

Posle nekoliko godina opet se u centru pažnje nalazi totalna zabrana fizičkog kažnjavanja dece, koju bi trebalo da uvedu izmene i dopune Porodičnog zakona. U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju kažu da su izmene i dopune ovog zakona sada u fazi prednacrta, a da će Radna grupa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, biti formirana do 10. juna.

pixabay.com
Foto: Ilustracija

- Radnu grupu će biti delegirani predstavnici svih relevantnih ministarstava, predstavnici civilnog društva i eksperti. Zadatak Radne grupe je da izradi Nacrt zakona - navode u Ministarstvu za brigu o porodicu za Telegraf.

Zakon o izmenama i dopunama ima za cilj da unapredi ostvarivanje prava deteta i ljudskih prava, izmeni i unapredi neke porodičnopravne odnose i u tom cilju unapredi funkcionisanje institucija koje imaju nadležnosti u oblasti zaštite prava deteta i porodičnopravnim odnosima.

- Osim zabrane fizičkog kažnjavanja, izmenama i dopunama zakona unosi se definicija deteta, zabrana sklapanja maloletničkih brakova, ukidanje produženja roditeljskog prava, ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti i zamena ograničenjem lišenja najduže na tri godine, ukidanje mogućnosti da bude usvojeno dete roditelja kome je ograničena psolovna sposobnost, ukidanje mogućnosti zaključenja sporazuma o usvojenju, definisanje najboljeg interesa deteta u sudskim postupcima, izdavanje naloga za uključivanje u psihosocijalni tretman ili specijalizovani program počinioca nasilja u porodici kao mere zaštite od nasilja u porodici... Osim ovih, predviđene su i druge izmene i dopune Porodičnog zakona, o kojima će se raspravljati na Radnoj grupi - kažu u nadležnom ministarstvu.

Objašnjavaju da odredba koja je izazvala dosta pažnje u javnosti ovih dana, a koja se odnosi na zabranu fizičkog kažnjavanja zahteva dodatno pojašnjenje.

- Naglašavamo da ovde nije u prvom planu represivna pravna norma već u fokusu imamo zaštitu dece i jasnu i čvrstu opredeljenost Vlade Srbije, da kroz zakonska rešenja roditeljima pomogne u izgradnji drugačijih nenasilnih stilova vaspitanja. Sa roditeljima će raditi obučeni profesionalci u socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama.

- Naše ministarstvo u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, radi na pripremi stručnjaka u oblasti zaštite dece i porodice da preveniraju, prepoznaju i adekvatno i pravovremeno reaguju u određenim slučajevima. Kroz različite obuke na lokalu radićemo na poboljšanju i podizanju stručnih kompetencija zaposlenih u preko 80 dnevnih boravaka i 40 savetovališta za brak i porodicu širom Srbije kako bi iskoristili ovaj značajan resurs u lokalnim zajednicama i uveli nove programe podrške roditeljstvu i podigli kvalitet usmerenog savetodavnog rada u njima a time pružili podršku roditeljima u različitim situacijama - kažu u ovom ministarstvu.

Srbija je, podsećaju, potvrdila Konvenciju o pravima deteta, a Komitet UN koji prati primenu Кonvecije je dao preporuku Srbiji da u svoje zakonodavstvo unese odredbu o zabrani fizičkog kažnjavanja. Ista preporuka postoji i od evropskih institucija, u procesu pridruživanja Republike Srbije EU:

- Ističemo da koncept zabrane fizičkog kažnjavanja dece podrazumeva zaštitu prava deteta na pravilan rast i razvoj, kao i prioritetnu orijentaciju ka savetodavnom pristupu i podršci roditeljima u pravilnom vaspitavanju dece, a ne kažnjavanju roditelja.  

pixabay.com
Foto: Ilustracija

17 odsto dece u Srbiji izloženo fizičkom kažnjavanju

U Srbiji je 43 odsto dece starosti od jedne do 14 godina bilo izloženo barem jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane članova domaćinstva, pokazalo je istraživanje UNICEF-a koje je objavljeno u martu.

Oko 39 odsto dece izloženo je psihološkom, dok je 17 odsto izloženo fizičkom kažnjavanju, kako se navodi u saopštenju Centra za prava deteta.

Zabrinjava podatak da je fizičko kažnjavanje najzastupljenije kod dece uzrasta 3 i 4 godine.

Šta spada u fizičko, a šta u telesno kažnjavanje

Inače, u Unicefovom Istraživanju primene vaspitne dicipline nad decom u porodici u Srbiji, navodi se da u nasilničke disciplinske prakse spadaju dve vrste.

Nasilno disciplinovanje je termin kojim se definiše postupak roditelja ili staratelja koji ima za cilj da izazove fizički ili emocionalni bol kod deteta, kako bi se ispravilo ili sprečilo neko ponašanje. Nasilne metode disciplinovanja se mogu klasifikovati u dva tipa: psihološka agresija i telesno (i/ili fizičko) kažnjavanje.

- Fizičko nasilje prema deci se definiše kao upotreba fizičke sile prema detetu koja može da dovede do povrede zdravlja, opstanka, razvoja ili dostojanstva deteta. Ono pokriva širok niz postupaka poput batina, udaranja pesnicom, šutiranja, vučenja za kosu, griženja, gušenja, pečenja, trovanja, davljenja, vezivanja kanapom ili lancem, primoravanja deteta da ostane u položaju koji izaziva bol i slično. Ono može biti izolovani incident ili aktivnost koja se ponavlja - navodi se u Unicefovom Istraživanju.

Telesno kažnjavanje se odnosi na bilo koje kažnjavanje gde se koristi fizička sila da bi se naneo bol ili izazvala nelagoda kod deteta sa ciljem disciplinovanja, ispravljanja ili kontrolisanja neželjenog ponašanja deteta.

- Ono se smatra oblikom zlostavljanja dece, iako odrasli često ne prepoznaju ili ne prihvataju da je telesno kažnjavanje pravo nasilje kojim se dete degradira i koje dovodi do fizičkih povreda i zdravstvenih problema kod deteta. Telesno kažnjavanje se obično odnosi na udaranje deteta rukama, šakama ili predmetima i ono je najčešći oblik nasilja nad decom u porodici - navodi se u ovom istraživanju i dodaje da istraživanja ukazuju da telesno kažnjavanje, pritom, nije efikasno u postizanju željenog ponašanja i da često vodi do povećane agresije kod dece i međugeneracijskog prenošenja nasilnog ponašanja.

Inače, prva zemlja koja je prva zabranila u potpunosti telesno kažnjavanje dece je Švedska, koja je to učinila 1979. godine.   

Srpski Porodični zakon, koji će pretrpeti promene nakon 16 godina, stupio je na snagu 1. januara 2005. godine, a u primeni je od 1. jula 2005. godine.

Komentari (2)

Loading
Jovan

02.06.2021 06:11

U radnu grupu staviti samo roditelje. Deca ce nam postati nevaspitana kao u americkim filmovima.

Ivan

02.06.2021 14:45

Deca će moći nekažnjeno da tuku roditelje a roditelji ne smeju ni da se brane.