Kuburovićeva o Agenciji za borbu protiv korupcije i prijavama protiv tužilaca

Autor: Tanjug

Vesti

25.01.2019

14:29

Ministarka pravde Nela Kuburović je izjavila da je iz medija saznala za prijavu Udruženja sudija i tužilaca podnetu Agenciji za borbu protiv korupcije protiv četiri izborna člana Državnog veća tužilaca (DVT), istovremeno i članova udruženja tužilaca i zamenika tužilaca, i da veruje da će Agencija utvrditi ima li ima osnova za podnošenje prijave ili nema.

Tanjug/Sava Radovanović
Nela Kuburović

Nela Kuburović je podsetila da je lično podnela tužbu protiv jednog tužioca zbog utvrđenih zloupotreba i trošenja budžetskih sredstava.

- Podneta je disciplinska prijava disciplinskom tužiocu DVT. Odluka je doneta, a nakon toga je tužilac uložio žalbu o kojoj odlučuje DVT. Kao član DVT morala sam da se izuzmem iz postupka jer sam neko ko je zainteresovan, tako da u daljem postupku nisam učestvovala - objasnila je Kuburović.

Podsetila je da Zakon o DVT propisuje da članovi, ako postoji sumnja u njihovu nepristrasnost, treba da se izuzmu iz konkretnog postupka.

- Da li je postojao osnov ili ne, nije na meni da utvrđujem, niti da primenjujem Zakon o agenciji za borbi protiv korupije. Iz medija sam saznala da je podneta prijava i verujem da će Agencija biti efikasna i utvrditi da li ima osnova za podnošene prijave ili ne - istakla je Kuburović.

Tanjug

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) podnelo je Agenciji za borbu protiv korupcije prijavu protiv četiri izborna člana Državnog veća tužilaca (DVT), istovremeno i članova Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca Srbije.

Prijavom traži da Agencija utvrdi da li su prijavljeni bili u sukobu interesa prilikom odlučivanja u slučaju Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu Marine Makariev, koja je takođe član njihovog Udruženja.

Ukoliko utvrdi sukob interesa u konkretnom slučaju, UST predlaže Agenciji da prijavljenima izrekne meru "javno objavljivanje preporuke za razrešenje".

Udruženje sudija i tužilaca u saopštenju podseća da je Disciplinska komisija DVT izrkela Makarievoj zabranu napredovanja od dve godine, zbog nepravilnosti i propusta u radu, odnosno manjka u budžetu tužilaštva od oko tri miliona dinara tokom 2016. i 2017. godine.

Public

Nakon toga je DVT, odlučujući po njenoj žalbi, preinačio disciplinsku sankciju i ublažio je na javnu opomenu, a u donošenju ove odluke su učestvovali prijavljeni izborni članovi DVT koji su istovremeno i članovi UTS, kao i tužiteljka iz Paraćina.

Zbog toga, Udruženje sudija i tužilaca traži od Agencija da utvrdi da li su pomenuti članovi DVT bili dužni da pre odlučivanja konsultuju Agenciju u vezi eventualnog postojanja sukoba interesa ili da se u konkretnom slučaju izuzmu iz postupka odlučivanja.

Pozvalo je Agenciju za borbu protiv korupcije da postupi po prijavi sa naročitom hitnošću, imajući u vidu značaj DVT za nesmetano funkcionisanje tužilačke organizacije i pravosuđa u celosti.

Komentari (0)

Loading