JEZIVO PROROČANSTVO SVETOG SERAFIMA: Teći će reke krvi, a ko uradi jednu stvar gospod ce ga gorko kazniti!

AUTOR: Republika

utorak, 16. 2. 2021.| 06:40

0

Sveti Serafim Sarovski, u ruskom narodu poznat kao sveruski Baćuške, za svog života napisao je tekst o njegovom učenju "O svetom Predanju i njegovom čuvanju", ali i svoja proročanstava, koja su toliko savremena, da kao da se zbivaju pred našim očima...

wikimedia.org/Serafim
Serafim Sarovski

- Tada će nastati vreme kada će izgovorom crkvenog i hrišćanskog napretka, da bi ugodili ovom svetu, menjati i kriviti dogmate i ustave (tipike) Svete Crkve, zaboravljajući da oni imaju početak od samog Gospoda Isusa Hrista, Koji je tako učio i Koji je dao zapovesti Svojim učenicima, svetim Apostolima, o stvaranju Crkve Hristove i njenim pravilima, i Koji im je zapovedio: ″Idite, dakle, i naučite sve narode, učeći ih da drže sve što sam Vam zapovedio″ (Mt.28,19-20).

Od tada po do danas su sačuvana Pravila i Predanja svetih Apostola, koja su razjasnili i konačno utvrdili jednom zauvek i njihovi sveti prejemnici – Sveti Oci, kojima je rukovodio Duh Sveti na sedam Vaseljenskih Sabora.

Naša Crkva nema nikakve mane, teško onome čoveku, koji jednu reč doda ili izostavi, teško onome ko se drzne da unese bilo kakve izmene u Bogosluženje i Ustave ove Crkve koja je "stub i tvrđava istine″ i o kojoj je Sam Spasitelj rekao da je vrata paklena neće nadvladati, da će ona nepromenjeno ostati do kraja – do Drugog dolaska.

Svaka želja da se unese nekakvo tobožnje usavršavanje, izmena u pravila i učenje Svete Crkve, jeste jeres, želja da se stvori svoja posebna Crkva po izmišljotinama ljudskog razuma, odstupanje od zapovesti Svetoga Duha, i to i jeste hula na Duha Svetoga, koja se neće nikada oprostiti. Tako su postupali i postupaće svi koji su otpali od jedinstva sa Svetom Apostolskom Crkvom, o čemu ap. Pavle govori: ″Jer su takvi lažni apostoli, lukavi poslenici koji se pretvaraju da su apostoli Hristovi. I nikakvo čudo; jer se sam satana pretvara u anđela svetlosti. Nije dakle, ništa veliko ako se sluge njegove pretvaraju da su sluge pravednosti kojima će svršetak biti po delima njihovim″ (2. Kor.11,13-15).

Tim putem će poći arhijereji Ruske zemlje i sveštenstvo poslednjih vremena i gnev Božiji će ih poraziti. Ali Gospod se ne gnevi do kraja, i neće dozvoliti do kraja razrušenje zemlje Ruske zato što će se u njoj jedinoj sačuvati Pravoslavlje i blagočašće hrišćansko… Mi imamo veru pravoslavnu i Crkvu bez ikakve mane. Zbog ovih vrlina Rusija će uvek biti slavna a neprijateljima strašna i nepobediva, imajući veru i pobožnost – i vrata pakla neće je nadvladati. Gospod će pomilovati Rusiju i povesti je putem stradanja ka velikoj slavi.

Ono što je primila i celivala Sveta Crkva, sve to srce hrišćanina treba da voli. Ono što je Crkva ustanovila na sedam Vaseljenski sabora – ispunjavaj. Teško onome ko jednu reč doda ili oduzme. Čuva Gospod, kao zenicu oka Svoga, ljude Svoje tj. pravoslavne hrišćane koji Ga ljube i svim srcem svojim i svom mišlju i rečju i delom, dan i noć Mu služe. A takvi su oni koji čuvaju svecelo sve ustave (tipike), dogmate i predanje naše Istočne vaseljenske Crkve i koji ustima ispovedaju blagočašće (pobožnost) koje su primili.

Meni, ubogom Serafimu, od Gospoda Boga je bilo određeno da živim mnogo više od 100 godina. Ali, pošto će se u to vreme arhijereji ruski tako pokvariti, da će nečistijem svojim prevazići arhijereje grčke u vreme Teodosija Mlađeg, da će čak prestati da veruju u najvažniju dogmu Hristove vere – Vaskrsenje Hristovo i sveopšte vaskrsenje, zbog toga će Gospodu Bogu biti ugodno da, kada dođe vreme, mene ubogog Serafima iz privremenog života uzme i zatim na utvrđenje dogmata Vaskrsenja vaskrsne, i vaskrsenje moje će biti kao vaskrsenje sedam mladića iz peštere Ohlonske u vreme Teodosija Mlađeg. Po mom vaskrsenju, ja ću preći iz Sarova u Divejevo gde ću propovedati svenarodno pokajanje.

Svaka želja da se unese promena u Pravila i učenje Svete Crkve, jeste jeres... hula na Duha Svetoga, koja se neće nikada oprostiti. Ja, ubogi Serafim tri dana i tri noći, molio sam Gospoda za ruske arhijereje poslednjih vremena da bi radije mene lišio Carstva nebeskog, a njih pomilovao. Ali Gospod mi je odgovorio: "Neću ih pomilovati jer oni uče učenjima ljudskim i poštuju Me jezikom svojim, a srca su njihova daleko od Mene".

…Sve što nosi naziv "dekabrista", "reformatora" i, rečima pripada "partiji boljitka (napretka)", jeste pravo antihrišćanstvo na zemlji, koje će, razvijajući se, dovesti do razrušenja Hrišćanstva na zemlji i delimično Pravoslavlja, i završiće se zacarenjem antihrista nad svim zemljama sveta osim Rusije, koja će se sliti u jednu celinu sa drugim slovenskim zemljama i činiće ogromni narodni okean, pred kojim će biti u strahu druga plemena zemna.

Satana je bio prvi revolucionar i zbog toga je pao s neba. Između učenja njegovih sledbenika i učenja Gospoda Isusa Hrista nema ničeg zajedničkog, nego se između njih nalazi ogromna provalija. Gospod kroz ispunjavanje zapovesti koje nam je dao, priziva čovečanstvo na nebo, gde obitava Istina. Duh tame obećava osnivanje raja na zemlji. Tako sva revolucionarna društva, tajna i javna, ma pod kakvim imenima da nastupaju i ma iza kakvog blagovidnog izgleda da se kriju, imaju jedan opšti cilj – borbu i opšte razrušenje Hrišćanstva, pripremajući osnovu antihrišćanstvu u licu antihrista koji dolazi u svet.

...Proći će više od pola veka. Tada će zločinci podići visoko svoju glavu. To će se neizostavno desiti. Gospod će, videvši neraskajanu zlobu njihovih srdaca, dopustiti da vrše svoja dela na kratko, ali će se bolest njihova obratiti na njihovu glavu i na njih će se sručiti nepravda njihovih pogubnih pomisli.

Biće car, koji će mene proslaviti (Nikolaj II – prim. prev.), posle čega će biti velika smutnja na Rusi, mnogo će krvi poteći zato što će ustati protiv tog cara i samodržavlja, ali Bog će tog cara uzveličati... Na zemlji ruskoj će biti velike bede. Vera pravoslavna će biti pogažena, arhijereji Crkve Božije i druga duhovna lica će odstupiti od čistote pravoslavlja i za to će ih Gospod gorko kazniti.

Pre antihristovog rođenja izbiće dugotrajan rat i strašna revolucija u Rusiji koja prevazilazi svaku ljudsku maštu, jer će biti najstrašnije krvoproliće. Pobune Razinskog i Pugačovskog, Francuska revolucija – ništavne su prema onom što će biti u Rusiji. Poginuće mnogi ljudi verni otadžbini, doći će do pljačke crkvene i manastirske imovine, skrnavljenja crkava Gospodnjih, uništenja, pljačkanja bogatstva dobrih ljudi; proliće se reke ruske krvi.

Ništa nije slučajno, izračunajte i uverite se!

Posted by Republika on Saturday, February 6, 2021

Kada se zemlja Ruska razdeli i jedna strana javno ostane sa buntovnicima a druga javno stane za Gospodara i celovitost Rusije, eto tada, vaše bogoljubije – Gospod će pomoći pravom delu onih koji su stali za Gospodara i Otačastvo i svetu Crkvu našu. A Gospodara i svu Carsku familiju će sačuvati Bog nevidljivom desnicom Svojom i daće punu pobedu onima koji vojuju za njega (Cara), za Crkvu i za blago nerazdeljivosti zemlje Ruske. Ali neće se ni tu krvi proliti, koliko će se proliti kada prava strana – za Gospodara, pobedi i po celom svetu uhvati izdajnike cara i neprijatelje Hrista i preda ih u ruke pravosuđa. Tada više nikoga neće poslati u Sibir, već će sve pogubiti i tu će se još više nego ranije proliti krvi ali će ta krv biti poslednja i očišćujuća jer će posle toga Gospod blagosloviti ljude Svoje mirom i preuzneti rog Davida raba Svoga, muža po srcu Svome, Najblagočestivijeg Gospodara Cara. Njega je utvrdila i opet će utvrditi Desnica Njegova sveta nad zemljom Ruskom.

Pred kraj vremena će se Rusija sjediniti u jedno veliko more sa drugim zemljama i plemenima slovenskim, ona će sastaviti jedno more ili taj ogromni vaseljenski okean naroda, o kojem je Gospod odavno rekao ustima Svojih svetih: "Strašno i nepobedivo carstvo sverusko, sveslovensko – Goga i Magoga, pred kojim će svi narodi biti u trepetu". I sve je to tačno kao što su dva i dva četiri, i nepromenljivo, kao što je Bog svet, Koji je odavno prorekao o njemu i njegovoj strašnoj vladavini na zemlji, piše Alo.

Ujedinjenim snagama Rusije, Konstantinopolj i Jerusalim će biti osvojeni. Pri podeli Turske, ona će skoro sva pripasti Rusiji, Rusija će osvojiti Beč, a u domu Habsburga će ostati oko 7 miliona Austrijanaca i tamo će biti ustrojena teritorija Austrijskog carstva. Francuskoj će zbog ljubavi prema Bogorodici, biti ostavljeno sedamnaest miliona Francuza sa prestonicom gradom Rems, a Pariz će u potpunosti biti uništen. Domu Napoleonida će se dati Sardinija, Korzika i Savoja. Nepromenljivi rezultat svetskog i ruskog rata će biti deset godina...

NIKO ŽIV IH NEĆE! Vile koje su napuštene jer niko neće da ih kupi ni za 120 dinara, a evo i zašto (FOTO)
NIKO ŽIV IH NEĆE! Vile koje su napuštene jer niko neće da ih kupi ni za 120 dinara, a evo i zašto (FOTO)
0
(FOTO) NASA NA MARS POSLALA TRI SKRIVENE PORUKE: Najjača od njih posvećena je HEROJIMA ovog doba, medicinskim radnicima!
(FOTO) NASA NA MARS POSLALA TRI SKRIVENE PORUKE: Najjača od njih posvećena je HEROJIMA ovog doba, medicinskim radnicima!
0

KOMENTARI 0


Ostvaruje li se PROROČANSTVO oca Pajsija Svetogorca: Posmatraćemo KLANICU, gradovi će postati RUŠEVINE
Ostvaruje li se PROROČANSTVO oca Pajsija Svetogorca: Posmatraćemo KLANICU, gradovi će postati RUŠEVINE
0
GLAD BIBLIJSKIH RAZMERA I DRUGI DOLAZAK HRISTOV! Šokantna predviđanja za 2021. godinu: Neke stvari su toliko jezive, da nećete smeti dvaput da pročitate!
GLAD BIBLIJSKIH RAZMERA I DRUGI DOLAZAK HRISTOV! Šokantna predviđanja za 2021. godinu: Neke stvari su toliko jezive, da nećete smeti dvaput da pročitate!
0
NASILJE, TERORIZAM, NESREĆE: Matematičar izračunao sadašnje haose još pre 8 godina, a čeka nas još gora sudbina!
NASILJE, TERORIZAM, NESREĆE: Matematičar "izračunao" sadašnje haose još pre 8 godina, a čeka nas još gora sudbina!
0
(VIDEO) DA LI JE OVO BOŽJI ZNAK? Neobična pojava se ukazala iznad CRKVE!
(VIDEO) DA LI JE OVO BOŽJI ZNAK? Neobična pojava se ukazala iznad CRKVE!
0
NIKO ŽIV IH NEĆE! Vile koje su napuštene jer niko neće da ih kupi ni za 120 dinara, a evo i zašto (FOTO)
0

NIKO ŽIV IH NEĆE! Vile koje su napuštene jer niko neće da ih kupi ni za 120 dinara, a evo i zašto (FOTO)

NAPOKON OTKRIVENO! Evo koju knjigu na ČUVENOJ FOTOGRAFIJI čita Nikola Tesla, svi su govorili pogrešno (FOTO)
0
NAPOKON OTKRIVENO! Evo koju knjigu na ČUVENOJ FOTOGRAFIJI čita Nikola Tesla, svi su govorili pogrešno (FOTO)
UŽASNO BIĆE PRONAĐENO U UTROBI AJKULE: Ribar uslikao MONSTRUMA, ceo svet se pita da li je ovo moguće (VIDEO)
0
UŽASNO BIĆE PRONAĐENO U UTROBI AJKULE: Ribar uslikao MONSTRUMA, ceo svet se pita da li je ovo moguće (VIDEO)
(VIDEO) DA LI JE OVO BOŽJI ZNAK? Neobična pojava se ukazala iznad CRKVE!
Zanimljivosti

(VIDEO) DA LI JE OVO BOŽJI ZNAK? Neobična pojava se ukazala iznad CRKVE!

Republika

 - četvrtak, 25. 2. 2021. u 19:20 0

Sredinom februara u ruskom gradu Raskazovu iznad jedne crkve nadvio se stub svetlosti.

(FOTO) NASA NA MARS POSLALA TRI SKRIVENE PORUKE: Najjača od njih posvećena je HEROJIMA ovog doba, medicinskim radnicima!
Zanimljivosti

(FOTO) NASA NA MARS POSLALA TRI SKRIVENE PORUKE: Najjača od njih posvećena je HEROJIMA ovog doba, medicinskim radnicima!

Republika

 - četvrtak, 25. 2. 2021. u 12:04 0

NASA je već ranije tu krilaticu koristila u misijama vezanima za Mars, odnosno 2013. godine u videu o roveru "Curiosity", koji je bio...

ŽIVOT POSLE SMRTI: Naučnik otkrio frapantne podatke, MNOGI ĆE SE ŠOKIRATI!
Zanimljivosti

ŽIVOT POSLE SMRTI: Naučnik otkrio frapantne podatke, MNOGI ĆE SE ŠOKIRATI!

Republika

 - sreda, 24. 2. 2021. u 10:36 0

Ljudi se od pamtiveka bave pitanjem šta će im se dogoditi nakon smrti. Neki se raduju nebu, drugi se plaše pakla, a treći se nadaju da...

PREVARIO ME ROĐENOM MAJKOM DOK SAM SE PORAĐALA: Potresna ispovest devojke je rasplakala mnoge!
Zanimljivosti

PREVARIO ME ROĐENOM MAJKOM DOK SAM SE PORAĐALA: Potresna ispovest devojke je rasplakala mnoge!

Republika

 - sreda, 24. 2. 2021. u 10:23 0

Novopečena mama Džesika Aldrič vratila se sa svojom bebom i utvrdila da je njen dečko pobegao sa njenom majkom. Nju je dečkom Rajan...

NAJDEBLJE DETE NA SVETU NA RIGOROZNOJ DIJETI VEĆ MESECIMA: Smršao je 110 kilograma, pogledajte kako sada izgleda! (VIDEO)
Zanimljivosti

NAJDEBLJE DETE NA SVETU NA RIGOROZNOJ DIJETI VEĆ MESECIMA: Smršao je 110 kilograma, pogledajte kako sada izgleda! (VIDEO)

Republika

 - sreda, 24. 2. 2021. u 10:10 0

Odluka je bila na mestu, promena je impresionirala ceo svet

(FOTO) ČUDO PRIRODE! Kada budete videli OVOG pingvina bićete zgranuti, njegova BOJA je nestvarna!
(FOTO) ČUDO PRIRODE! Kada budete videli OVOG pingvina bićete zgranuti, njegova BOJA je nestvarna!
0

Žuti pingvin snimljen je na Južna Džordžija Ostrvima u Atlantskom okeanu, a naučnici ne mogu...

(VIDEO) BRUKE! MLADI AMERIKANCI VELIKE NEZNALICE: Nisu znali ko je Hitler, ali i još mnogo toga!
(VIDEO) BRUKE! MLADI AMERIKANCI VELIKE NEZNALICE: Nisu znali ko je Hitler, ali i još mnogo toga!
0

Nastavnik istorije u jednoj američkoj školi se šokirao kada je otkrio da njegovi učenici uopšte...

  • Na kiosku
    Danas na kioscima

    Samo u Srpskom Telegrafu - informacije kojih nema u drugim novinama

    Naslovna za 26. 2. 2021.