Direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta: Poziv SAD i EU energetskim kompanijama za investiranje u Srbiju!

Autor: Republika

Vesti

12.10.2021

22:14

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta istakao je da je energetska bezbednost, privredni razvoj i efikasnost životne sredine, već dugo su osnovi i uzajamno povezani ciljevi zbog kojih danas nijedna nacionalna ekonomija ne može konstatovati da "energetski bezbedna".

Republika

Rade Basta

Naime, ono što se može zaključiti jeste bipolarnost - jedni imaju puteve dolaska do energije uz sve višu i teško održivo političku cenu, a drugi ogromne zalihe energetskih resursa pomoću kojih žele da diktiraju budući globalni razvoj, naglasio je direktor Basta.

"Srbija kao jedna od zemalja Jugoistočne Evrope ima dobar geostrateški položaj koji treba da iskoristi u oblasti energetike kako bi se ostvarili strateški i nacionalni ciljevi razvoja. Na globalnom nivou oko 15% električne energije se dobija iz nuklearne energije. Od 450 nuklearnih elektrana u svetu, trećina je u Evropi. Trenutno se gradi 60 novih reaktora, a Srbiju okružuje desetak nuklearnih reaktora na udaljenosti od 400km. Nuklearke imaju Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Mađarska i sve one ili grade ili pripremaju gradnju novih blokova, na nepunih 70km od granice Mađarska gradi novi reaktor u Paksu. Stoga smatram da se treba ukinuti moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Republici Srbiji i razmotriti mogućnost privlačenja investicije za gradnju iste s obzirom na veliku vrednost takve investicije kao i transfera znanja i tehnologije koju mi ne posedujemo. Pozivam sve velike američke i evropske kompanije, kao i fondove koji su spremni da sa Republikom Srbijom strateški i investiciono uđu u jedan takav veliki projekat, jer smatram da mogu da prepoznaju svoj dugoročni interes, a Republika Srbija dobije pouzdanog partnera i dodatno obezbedi energetsku stabilnost koja će biti glavni izazov u narednim decenijama", naveo je u pisanoj izjavi direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta.

Komentari (0)

Loading