SLAVIMO POKROV PRESVETE BOGORODICE: Danas je važno da žene ispoštuju jedan običaj, a tiče se i dece!

Autor:

Vesti

14.10.2021

05:30

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice.

Foto: wikimedia/Pokrov Presvete Bogorodice

Vernici danas obeležavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice 

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Crkva je oduvek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima.

Mnogo puta pomagala je pojedincima i narodima u ratu i miru i svuda u nevoljama. Događaj koji crkva praznuje dogodio se 14. oktobra 911. godine, u vreme cara Lava Mudroga (Filosofa).

Bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda, a negde u pozadini stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem.

U četiri sata posle ponoći, ugledao je sveti Andrej Presvetu Bogorodicu sa rasprostrtim omoforom (pokrovom) iznad naroda, kao da tom odećom pokriva narod. Bila je odevena u zlatokrasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama.

Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi ''Caricu i gospođu, kako se moli za sav svet'', što Epifanije začuđen potvrdi.

Pokrov Presvete Bogorodice jeste njen omofor (pokrivač) koji je ona razastrla nad Hrišćanima.

Tropar (glas 4):

Dnes blagovjerniji ljudije svjetlo prazdnujem, osjenjajemi tvojim Bogomati prišestvijem, i k tvojemu vzirajušče prečistomu obrazu, umilno glagoljem: pokrij nas čestnim tvojim pokrovom i izbavi nas ot vsjakago zla, moljašči Sina tvojego Hrista Boga našego spasti duši našja.

Zbog tog događaja uvedeno je praznovanje, da podseća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to od nje vernici molitveno traže.

OBIČAJI NA DANAŠNJI DAN

Mnoge žene koje nemaju decu poste pred Pokrovice kako bi se pričestile na sam dan praznika i mole se da im podari dete, a one koje imaju mole se Bogorodici za njihovo zdravlje. Praznik slave žene da bi lakše rađale i podizale decu.

Svi koji veruju u Bogorodicu i obeležavaju Pokrov Presvete Bogorodice na ovaj dan obavezno treba da izgovore reči: "Raduj se Radosti naša i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim". Koga Bogorodica prekrije svojim pokrovom on postaje nevidljiv za zle duhove i nečastive sile.

Komentari (1)

Loading
Bepa

14.10.2021 08:00

Тропар (глас 4): Днес благовјернији људије свјетло празднујем, осјењајеми твојим Богомати пришествијем, и к твојему взирајушче пречистому образу, умилно глагољем: покриј нас честним твојим покровом и избави нас от всјакаго зла, мољашчи Сина твојего Христа Бога нашего спасти души нашја.