Opština Lajkovac hitno da obezbedi usluge ličnog pratioca za decu

Autor: Republika

Vesti

04.08.2021

14:36

Zaštitnik građana zatražio je od Opštinske uprave Lajkovac da hitno sprovede postupak javne nabavke za izbor pružaoca usluge ličnog pratioca deteta i da preduzme sve radnje da se svoj deci sa te opštine kojoj je takva usluga potrebna obezbedi da pre početka nastupajuće školske godine započnu korišćenje ove usluge.

Tanjug/T. VALIČ

Zaštitnik građana Zoran Pašalić

Opština Lajkovac ima rok do 15. avgusta 2021. godine da obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporuci, uz dostavljanje dokaza o postupanju.

Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti, pokrenutom po pritužbi građana, utvrdio da je Uprava Opštine Lajkovac načinila propuste u radu jer dve godine nije preduzela sve potrebne radnje kako bi obezbedila uslugu ličnog pratioca deci, čime je naneta šteta i povređeno pravo deteta na obrazovanje i na dodatnu pomoć i podršku u obrazovanju i vaspitanju.

U izjašnjenju Zaštitniku građana, opštinska uprava u Lajkovcu je navela da zbog vanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID-19 postupak javne nabavke za izbor pružaoca usluge nije pokrenut tokom 2020. godine. Međutim, ova uprava ni do danas nije pokrenula postupak javne nabavke iako je u budžetu za ovu godinu izdvojila sredstva za tu namenu, realizovala dve obuke u vezi sa uslugom ličnog pratioca detetu i pokretala više drugih postupaka javnih nabavki.

Zaštitnik građana ističe da postojeća epidemija ne sme biti izgovor za nesprovođenje postupka javne nabavke za izbor pružaoca usluge ličnog pratioca detetu jer se prava deteta ne mogu ograničavati, posebno što je u ovakvim situacijama reč o najranjivijoj i najosetljivijoj kategoriji koju neblagovremeno postupanje i štetne posledice pogađaju teže nego ostale.

Komentari (0)

Loading