Koja su vaša prava u slučaju da vas napadne pas?

Autor: petface.net

Lifestyle

08.10.2018

04:13

Ujedi pasa nisu retka pojava i zato ljudi treba dobro da se upoznaju sa tim šta mogu da učine prilikom ujeda. Ujedi mogu da dođu i od vlasničkih i od nepoznatih pasa. Pod vlasničkim psima podrazumevamo samo one pse pored kojih je vlasnik, a nepoznati psi su i čipovani, oni bez čipa pored kojih nije vlasnik i lutalice.

pixabay.com
Foto: Ilustracija

- Po nanošenju povrede od strane vlasnickog psa ili psa nepoznatog vlasnika povređeno lice se obraća lekaru - navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu za Pet Face. 

Na osnovu lekarskog nalaza (dijagnoze), lekar po sluzbenoj dužnosti prosleđuje pisani izveštaj i zahtev mesno nadležnoj veterinarskoj inspekciji, u mestu dešavanja povređivanja. 


- U vezi vlasničkog psa za davanje naloga veterinarskoj organizaciji (stanici, ambulanti) vršenja opservacije psa na besnilo. Po završetku opservacije izveštaj o nalazu se vraća lekaru, preko veterinarske inspekcije, koji je uputio zahtev radi preduzimanja eventualnih i drugih zdravstvenih mera kod povređenog lica. Što se tiče nepoznatih pasa, veterinarska inspekcija izdaje nalog komunalnoj zoohigijeni hvatanja psa koji je naneo povredu (prepoznaje ga povređeno lice) i smeštaj u objektu u kom će biti opserviran na besnilo od strane veterinarske organizacije (stanice, ambulante). Nalaz se preko veterinarske inspekcije dostavlja lekaru kome se povređeno lice javilo - objašnjavaju iz Uprave za veterinu. 
Tanjug/AP


Uprava za veterinu navodi da stranka ima pravo vođenja privatnog spora koji pokreće kod nadležnog suda u cilju nadoknade štete. 

Iz Komunalne policije Beograda podsećaju da u skladu sa Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu, opasnim psom se smatra bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je bez očiglednog povoda napala čoveka ili drugog psa i nanela mu telesne povrede ili smrt, jedinka koja je uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom, jedinka namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar, rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja, kao i rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa. 

- Vlasnik koji drži opasnog psa mora, zajedno sa psom, da prođe obuku po programu Kinološkog saveza, uz proveru stepena socijalizacije psa. Obuci i proveri podvrgava se i pas koji se u smislu Pravilnika ne smatra opasnim psom i to pas srednjeg rasta (visine 55 cm mereno u visini grebena) i veliki pas, ako vlasnik želi da tog psa izvodi bez povoca i brnjice. Nakon što se utvrdi da li je pas opasan, Veterinarska stanica, odnosno veterinarska ambulanta upisuje podatak u registar pasa i u potvrdu za pse i mačke i o tome obaveštava kinološki savez. Veterinarski inspektor Uprave za veterinu može po podnetoj prijavi utvrditi činjenično stanje na licu mesta i shodno tome preduzeti mere iz okvira svoje nadležnosti - ističu iz Komunalne policije Beograda. 

Napad psa nije bezazlena stvar, dobro se informišite o vašim pravima u slučaju napada psa, upozorava Pet Face.

Komentari (0)

Loading