VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Nema pokretanja krivičnog postupka zbog troškova izborne kampanje 2014. godine!

Autor:

Vesti

11.05.2022

12:40

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu donelo je odluku da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka za ma koje kivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a povodom izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije od 13. marta 2017. godine sačinjenim povodom kontrole izveštaja političkih stranaka u vezi sa izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Nema pokretanja krivičnog postupka zbog troškova izborne kampanje 2014. godine!

Tanjug/S.Radovanović

U pitanju su bil izveštaji o troškovima izborne kampanje 2014. godine koje su 24. aprila 2014. godine Agenciji podnele Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije. 

Takodje, ovaj predmet je od formiranja u VJT 2017. godine nosio oznaku strogo poverljivo, a danas je po nalogu Višeg javnog tužioca u Beogradu, oznaka strogo poverljivo skinuta sa odluke, radi tačnog i potpunog informisanja javnosti. 

Zbog toga ukazujemo da je u postupku pred ovim tužilaštvom utvrdjeno da nema mesta pokretanju krivičnog postupka u vezi sa finansiranjem političkih aktivnosti povodom izbora za narodne poslanike 2014. godine jer je utvrdjeno da 135 lica koja su uplatila po 40.000 dinara na ime donacija SNS, nisu korisnici socijalne pomoći

Čak i kada su neka od lica bila korisnici socijalne pomoći oni to nisu bili u vreme kada je novac dat kao donacija. 

U nekoliko slučajeva lica koja su radila u javnim ustanovama ili lokalnim samoupravama davala su u kovertama novac članovima stranke da ga uplate na račun stranke i tu bi se moglo govoriti o kršenju Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ali je u konkretnom slučaju nastupila apsolutna zastarelost i krivičnog gonjenja i zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka. 

Takodje, nema ni elemenata krivičnog dela Pranje novca iz člana 231 KZ (koji se primenjivao do 28. februara 2018. godine) jer je bitan uslov bio da se imovina prenosila ili vršila konverzija sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela ili da je postojala namera da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine..., a što bi, prema stavu sudske prakse, značilo da bi za postojanje ovog krivičnog dela bila potrebna pravosnažna sudska presuda za tzv. predikatno krivično delo, a te presude u konkretnom slučaju nema. 

O odluci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je doneta 10. marta 2022. godine obaveštena je Agencija za borbu protiv korupcije, kao i Uprava za sprečavanje pranja novca.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading