NENAD STEFANOVIĆ: Obračun s mafijom prioritet za državu

Autor: Dragana PETROVIĆ

Vesti

22.10.2020

05:00

Udruženje sudija i tužilaca (UST) u potpunosti podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića u nameri da se država obračuna s mafijom, poručio je predsednik ovog udruženja Nenad Stefanović.

Privatna arhiva
Nenad Stefanović

Stefanović je rekao za naš list da je to borba za koju postoje svi uslovi da se dobije.

* Kako tužilaštvo može da pomogne u toj borbi?

- Smatram da je u proteklih sedam godina država obezbedila ljudske i materijalne resurse neophodne za efikasno sprovođenje takozvane tužilačke istrage. Izabrano je 255 novih zamenika tužilaca, tužilaštva su dobila nove ili renovirane zgrade, kancelarije, novu opremu. Jačanje kapaciteta državnih organa jeste proces koji se odvijao planski, zato danas država može efikasno da se obračuna sa svim oblicima kriminala. Ipak, moram da napomenem da je zakon koji uređuje ovu oblast relikt neuspele reforme pravosuđa iz 2009, te da su neophodne njegove izmene kako bi tužilac faktički dobio rukovodeću i nadređenu ulogu u odnosu na policiju.

Pretnje bilo kom predstavniku državnih organa su neprihvatljive

* Koja je eventualno najslabija karika u borbi s mafijom?

- Ne bi moglo da se generalizuje ko je najslabija karika, da li je to sud, tužilaštvo ili policija, za to je potreba analiza rezultata rada. Odredbe ZKP tužilaštvu daju ovlašćenje da inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv policije i drugih državnih organa koji ne postupaju po zahtevima tužilaštva, ali ne i da učestvuje ili vodi disciplinski postupak protiv odgovornih za nepostupanje, kao što je to u drugim državama koje takođe imaju tužilačku istragu.

* Pominju se pretnje predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Na koji način se s tim izboriti i kolike kazne treba da budu za takve pretnje?

- Pretnje bilo kom predstavniku državnih organa su neprihvatljive. Podsećam da Ustav Republike Srbije garantuje pravo na život, kao osnovno ljudsko pravo, tako da, apsolutno, nema govora o tome da bilo ko ima pravo da liši života drugog građanina i plasiranje ovakvih teza izuzetno je opasno i krajnje neprihvatljivo. UST je u poslednje vreme više puta ukazivao na neodmerene izjave kojima se ugrožava sigurnost visokih državnih predstavnika, odnosno poziva na njihovu nasilnu smenu ili ubistvo. Pozvali smo nadležne organe da postupe u skladu sa zakonom, zbog čega se izostanak bilo kakve reakcije smatra neprihvatljivim ponašanjem koje nas udaljava od ideje ozbiljne pravne države i pravosudnog sistema. 

* Mislite li da su pojedinci u pravosuđu bili u sprezi sa kriminalcima i da su ih na neki način štitili?

- Pojam pravosuđa jeste širok pojam, obuhvata sudije, tužioce, advokate, zaposlene (pomoćnici, zapisničari, referenti), notare, izvršitelje... Na ovo ozbiljno pitanje ne bih mogao da se izjašnjavam bez nekih konkretnih dokaza. Generalno, takvi kontakti, ako postoje, sporadični su i treba ih efikasno otkriti, što je zadatak policije i tužilaštva - smatra predsednik UST Nenad Stefanović.

Komentari (0)

Loading