UST: Balans za pristup pravdi i sprečavanju zloupotreba

Autor: Republika

Vesti

12.06.2021

12:13

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

U ponedeljak, 14. juna, okončava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP) koji je izazvao veliko negodovanje advokature, koja je nezadovoljna predviđenim rešenjima iz Nacrta.

Foto: Republika
Nenad Stefanović

Sa druge strane strukovna udruženja, mahom su pozdravila predložene izmene uz očekivanja da se pojedina rešenja promene, a tim povodom oglasilo se danas i Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST).

Ovo udruženje podseća da je još u septembru prošle godine ukazalo na alarmantno stanje u građanskim odeljenjima sudova u Srbiji koji su pretrpani takozvanim “bankarskim predmetima”, i pozvalo Vladu da uzme učešće u rešavanju ovog pitanja na brz i pogodan način.

- Ponovo ukazujemo da je apsolutno nesporno pravo građana da svoje pravo zaštite pred sudom, ali da bi im sudska zaštita bila delotvorna ona mora biti i blagovremena, zakonita, pravična i u razumnom roku - napominje udruženje.

Ova situacija, kako ukazuje UST, utiče na građane sa svim drugim građanskopravnim zahtevima (raspravljanje sutekovine, naknade šteta, utvrđivanje ništavosti, poništaja, raskida ugovora, parnice proistekle iz spornih ostavinskih postupaka, smetanje poseda i drugo, koja materija je inače u poslednjih više od deset godina najzastupljenija u sudovima) da ne mogu svoja prava da zaštite na celishodan način, jer sudovi postaju servisi za rešavanje pitanja troškova obrade kredita kod banaka.

Udruženje smatra da će predviđenim izmenama ZPP, prvenstveno u pogledu izmene odredaba o mesnoj nadležnosti kao i drugim dobrim rešenjima, ovaj problem u značajnoj meri prevazići.

Međutim, ukazuje da jesu sporne odredbe koje dovode u pitanje pravo građana na zaštitu u sudskom postupku, posebno tužene strane u situaciji obaveznog davanja odgovora na tužbu (uslovljavanjem plaćanjem takse za podnesak pod pretnjom odbačaja), kao i odredbe koje se odnose na naknadu troškova postupka u sporu.

Zbog toga očekuje da će taj problem u daljoj reviziji teksta nacrta Zakona biti upodobljen na način da predstavlja pravično rešenje.

- Niko ne sme biti uskraćen u pravu na pristup pravdi, ali sud ne sme ni da dozvoli zloupotrebu prava. U tom balansu treba tražiti i naći pravo rešenje -  zaključuje UST.

Komentari (0)

Loading