Zagađenje vazduha

Za sreda, 28.09.2022.

Beograd, Stari Grad

Nezagađen

21

Dominantni zagadjivač o3:20.6

PM2.5 AQI 15

PM10 AQI 5

NO2 AQI 1.8

SO2 AQI 2.3

CO AQI 2.3

Ažurirano: 04:00 WAQI >

*NP - Merna stanica ne vrši merenje ovih podataka