HIMNA "BOŽE PRAVDE" OBAVEZNA 1. SEPTEMBRA: Drastične kazne za škole koje se ne sprovode novi zakon!

Autor: Republika

Vesti

20.12.2021

10:01

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Školska godina počinje 1. septembra izvođenjem himne Srbije, a ukoliko obrazovna ustanova ne izvede himnu predviđena je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, odnosno novčana kazna od 25.000 do 100.000 dinara za direktora ili odgovorno lice škole.

HIMNA "BOŽE PRAVDE" OBAVEZNA 1. SEPTEMBRA: Drastične kazne za škole koje se ne sprovode novi zakon!

Foto: Tanjug

Učenik se ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju, a ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas - najmanje dva puta u polugodištu.

Ovo su osnovne izmene u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja o kojem bi poslanici trebalo da raspravljaju ove sedmice.

Prema izmenama Zakona o srednjem obrazovanju, opšta, stručna i umetnička matura prvi put će biti organizovana školske 2023/2024. godine, što znači da će je polagati učenici upisani u srednju školu od školske 2020/2021.

Izmenama je predviđeno i da Ministarstvo prosvete treba da uspostavi informacioni sistem za sprovođenje ispita u kojem se, između ostalog, unose iskazane želje učenika za upis u srednju školu, odnosno fakultet.

- Obradu podataka vrši Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja - Centar za ispite, u svrhu pripreme i sprovođenja ispita, a podaci o rezultatima ispita dostavljaju se srednjim školama, odnosno fakultetima - ističe se u zakonskom predlogu.

Foto: Tanjug/Ministarstvo prosvete

Himna "Bože pravde" obavezna na početku školske godine

Između ostalog, definisano je i da plan i program nastave i učenja verske nastave, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama donosi ministar.

Organizovanje i ostvarivanje verske nastave prati Komisija za versku nastavu koju obrazuje Vlada na period od šest godina.

O radnom odnosu odlučuje komisija

Zakonskim izmenama je predviđeno da se prijem u radni odnos na neodređeno vreme vrši na osnovu konkursa koji raspisuje direktor. Konkurs će sprovoditi komisija.

Nastava u školama

U svim školama u Srbiji tokom ove nedelje nastava će se odvijati normalno, što znači da će se primenjivati prvi model nastave. Ovo je odlučio Tim za škole, koji na nedeljnom nivou donosi odluke o načinu nastave, a na osnovu podataka o epidemiološkoj situaciji po školama.

Komentari (0)

Loading