NA PROVERI I POREKLO IMOVINE SUDIJA I TUŽILACA! Formira se Međunarodni sud za visoku korupciju!

Autor: Republika

Vesti

07.07.2021

17:48

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost podvlači da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, na 32. specijalnom zasedanju održanog u junu mesecu ove godine, donela Deklaraciju o borbi protiv korupcije na međunarodnom nivou, gde nije isključeno ni formiranje Međunarodnog suda za visoku korupciju.

Privatna arhiva
Mario Spasić

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, pojašnjava da su UN donele međunarodni politički dokument koji prepoznaje izazove i ograničenja u otkrivanju i sankcionisanju visoke korupcije, gde se otvara mogućnost formiranja Međunarodnog suda, poput Haškog tribunala, pred kojim bi se dokazivali i sankcionisali slučajevi visoke korupcije u svim državama sveta.

Spasić dalje napominje da postoji potreba da se, u skladu sa stavovima UN-a, za početak provere najranjiviji delovi pravosuđa u Srbiji, posebno poreklo imovine sudija apelacionih sudova u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i poreklo imovine sudija viših sudova i viših tužioca i njihovih zamenika u ovim mestima. Takođe, treba pod lupu staviti poreklo imovine i sudija i tužioca i njihovih zamenika u posebnim odeljenjima Višeg suda u Beogradu.


Kako je Spasić dalje naveo, poziva Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da podrže ovu inicijativu, najpre zbog poverenja građana u pravosuđe. 


Spasić poziva VSS i DVT da od Agencije za sprečavanje korupcije pribave podatke o kršenju antikorupcijskih zakona od strane sudija i tižilaca i da pokrenu postupke za njihovo razrešenje, jer njihov ostanak u pravosuđu nije u duhu deljenja pravde i vladavine prava, o čemu će Savet dati podršku.

 

 

Komentari (0)

Loading