UST: Dokle sporazumi za pretnje i nasilje?!

Autor: Republika

Vesti

11.02.2021

11:28

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) poziva Republičko javno tužilaštvo da momentalno svojim uputstvima zaustavi nekontrolisano zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela osnovnih javnih tužilaštava sa licima koja se terete za krivična dela sa elementima nasilja, u kojima tužilaštva predlažu uslovne osude i kazne zatvora koje se izdržavaju u kućnim uslovima po nejedinstvenim kriterijumima, budući da ovakvi sporazumi i brzina kojom se isti zaključuju rezultiraju neprihvatljivom porukom da se nasilju u društvu ne pridaje potrebna pažnja i da se nasilnici vraćaju na ulice praktično nekažnjeni.

Public

UST ukazuje da je praksa tužilaštva u vezi sa zaključivanjem sporazuma, kada su u pitanju učestala krivična dela koja podrazumevaju pretnje i upotrebu fizičke sile, poput krivičnih dela Ugrožavanje sigurnosti, Nasilničko ponašanje, Teška telesna povreda i Učestovavanje u tuči, zaista pokazala da su pred zakonom svi jednaki, ali samo kada su žrtve onih koji misle da pretnjama i silom mogu da rešavaju stvari. Tada aposlutno svako, od novinara i advokata, preko radnika obezbeđenja na stadionu ''Partizana'' i građanina koji čeka u redu u pekari, do predsednika države, može da se nada istoj stvari, uslovnoj osudi ili kazni zatvora u kućnim uslovima za nasilnika, sa svim privilegijama koja ista nosi.

UST nalazi da je pooštravanje kaznenog zakonodavstva dalo tužilaštvima u ruke ozbiljne instrumente i da stoga nije nužno da se predmeti završavaju naprečac sporazumima, samo zarad proste statistike, već je suština da se zakonske mogućnsti iskoriste da se ovakva lica na odgovarajući način sankcionišu i sklone od građana koji poštuju zakon, te stoga sa pravom očekuju da  ne dele životni prostor sa onima koji pravdu uzimaju u svoje ruke, misleći da nasiljem, pretnjama i zastrašivanjem mogu da postignu ono što su namerili.

Komentari (1)

Loading