UST: Proveriti finansiranje NVO u pravosuđu

Autor: Republika

Vesti

29.07.2020

10:39

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) u potpunosti podržava akciju Uprave za pranje novca pri Ministarstvu finansija, nalazeći da se prevashodno radi o ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti sprečavanja terorizma i pranja novca, kao i da su novčani tokovi jasni i nedvosmisleni dokazi, koje je gotovo nemoguće sakriti, izmeniti ili falsifikovati, zbog čega ne stoji ocena da se nevladine organizacije zastrašuju proverama koje su u toku.

Public

UST poziva Upravu za pranje novca da bez odlaganja izvrši provere novčanih transakcija strukovnih udruženja koja okupljaju sudije i tužioce, počevši upravo od UST, uključujući Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, CEPRIS, Alumni klub Pravosudne akademije i Forum sudija Srbije, budući da su finansijsko-projektne aktivnosti i donacije postale uobičajen način finansiranja određenih strukovnih udruženja u pravosuđu. 

Imajući u vidu da su navedeni vidovi finansiranja često baziraju na diskrecionim odlukama fondacija, organizacija i pojedinaca koji raspolažu novčanim sredstvima, UST smatra da je potrebno utvrditi da li postoje skriveni motivi zbog kojih se gotovo svi projekti u pravosuđu realiziju preko istih strukovih udruženja decenijama unazad, kao i ukupni iznosi donacija i motivi za doniranje novca udruženjima čiji su članovi sudije i tužioci. UST takođe ponavlja svoj zahtev da se oblast finansiranja nevladinih organizacija u oblasti pravosuđa uredi posebnim zakonom.

UST uočava da su nevladine organizacije, čije transakcije proverava Uprava za pranje novca, mahom članice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23 i 24, zbog čega smatra da je logično da se provere bez odlaganja prošire i na strukovna udruženja sudija i tužilaca, budući da su u pitanju udruženja koja deluju u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Takođe, UST očekuje da se Agencija za borbu protiv korupcije aktivnije uključi u pogledu rešavanja sukoba interesa u pravosuđu.

Komentari (0)

Loading