ZAŠTITNIK GRAĐANA: Besplatan pregled lekara sudske medicine za žrtve porodičnog nasilja!

Autor: Republika

Vesti

30.04.2021

12:16

Besplatan pregled žrtava porodičnog nasilja kod lekara sudske medicine, prema predlogu Zaštitnika građana, postao je obavezni deo mera predviđenih Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine.

Tanjug/S. RADOVANOVIĆ
Zaštitnik građana Zoran Pašalić

Zaštitnik građana već godinama apeluje da se žrtvama porodičnog nasilja omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine kako bi se „fiksirali“ dokazi i kako bi se taj lekarski izveštaj kasnije koristio u sudskom postupku čime bi se omogućilo da počinilac nasilja bude adekvatno kažnjen.

- Od 2004. godine, kao sudija Prekršajnog suda u Beogradu a kasnije i u Republici, bavio sam se prepoznavanjem i zaštitom žrtava porodičnog nasilja, pre svega žena, i stvaranjem mogućnosti da nadležni organi preuzmu na sebe konkretnu pomoć žrtvama u smislu procesuiranja i kažnjavanja onih koji se usude da vrše nasilje. To je kroz ovu strategiju urađeno - rekao je Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

On je naveo da praksa pokazuje da mnoge žrtve u sudskom postupku povlače iskaz koji su dale odmah po učinjenom nasilju i na taj način onemogućavaju dokazni postupak iz bilo kog razloga, te da bi u takvoj situaciji pregled od strane ovlašćenih institucija bio način da se obezbedi da nasilnici ne izbegnu kaznu za svoje ponašanje.

- Za sve ove godine rada, na uzorku od više hiljada porodica, primetio sam da je najteža posledica nasilja u porodici otvaranje sledećeg kruga nasilja jer život sa nasiljem u porodici vrlo često rađa ili budućeg nasilnika ili buduću žrtvu - rekao je Pašalić i dodao da je usvojeno rešenje dobro polazište u kom pravcu nadležni organi treba da idu.

Iz normativnog mišljenja Zaštitnika građana na Predlog strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine prihvaćena je sugestija da se u skladu sa Istanbulskom konvencijom i preporukama GREVIO grupe kao mera uvede „obavljanje besplatnih specijalističkih i sudskomedicinskih (forenzičkih) lekarskih i laboratorijskih pregleda i pružanje besplatne psihološke podrške, u skladu sa potrebama žrtava nasilja".

I predlog Zaštitnika građana da se prilikom navođenja žena iz osetljivih društvenih grupa koristi sintagma „žene drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta“ uvršten je u Strategiju, a navedene su i starije žene kao osetljiva društvena grupa.

 

 

Komentari (0)

Loading