Blaže mere izolacije i adekvatniji smeštaj dece sa poremećajem u ponašanju

Autor: Republika

Vesti

27.10.2020

13:07

Zaštitnik građana je, po okončanju postupka pokrenutog posle pada deteta sa zgrade Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Dom „Drinka Pavlović“ u Beogradu, toj ustanovi sugerisao hitno postavljanje fizičkih barijera, ublažavanje mera izolacije zbog negativnih efekata koje može imati po korisnike i obezbeđivanje adekvatnijeg smeštaja za decu sa izraženim poremećajem u ponašanju.

Tanjug/T. VALIČ
Zoran Pašalić

U izveštaju, Zaštitnik građana je tom centru predložio da hitno postavi fizičke barijere na rizičnim mestima, kako na mestu odakle je u julu 2020. godine palo dete koje je od zadobijenih povreda preminulo, tako i na svim drugim mestima gde bi bezbednost korisnika mogla biti ugrožena, s obzirom na već utvrđene rizike u ponašanju pojedinih korisnika.

Zaštitnik građana dalje predlaže da Dom „Drinka Pavlović“ preispita do sada preduzimane mere izolacije i da se u vezi njih konsultuje sa epidemiološkom službom i resornim ministarstvom, kako bi se u slučaju postojanja rizika od prenošenja zaraze među štićenicima preduzimale manje restriktivne mere, imajući pre svega u vidu uticaj (negativne efekte) dugoročne izolacije na decu na smeštaju.

 

U izveštaju, Zaštitnik građana ukazuje i na potrebu da Dom „Drinka Pavlović“ ostvari i neophodnu saradnju sa nadležnim ustanovama radi obezbeđenja adekvatnijeg smeštaja za decu sa izraženim poremećajem u ponašanju, radu njihovog zbrinjavanja u obliku zaštite ili tretmana koji je u skladu sa njihovim funkcionisanjem.

Ocenjujući postupanje kontrolisanih organa u domenu njihovih nadležnosti, Zaštitnik građana je utvrdio da nije bilo lične odgovornosti zaposlenih u Domu „Drinka Pavlović“ u ovom nesrećnom događaju, ali da bi trebalo preispitati i unaprediti postojeće mere kako bi se unapredila sigurnost korisnika.

 

Zaštitnik građana smatra da je nužno da Dom „Drinka Pavlović“ preduzme aktivnosti i mere kako bi se bezbednost korisnika osigurala i u slučajevima kada oni sami sebe dovode u situacije rizične po život i zdravlje, a posebno u uslovima kada se takvo ponašanje može očekivati zbog mera izolacije uvedenih zbog širenja zaraze virusom Kovid-19.

 

Komentari (0)

Loading