UST: Pristup građana sudovima nije doveden u pitanje!

Autor: Republika

Vesti

04.06.2021

14:56

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) ocenilo je da se velikim brojem predloženih rešenja u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP) taj postupak značajno unapređuje u cilju efikasne pravne zaštite građana.

Republika
Udruženje sudija i tužilaca

Ova rešenja projektuju standarde Evropske unije, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Srbije, što je i obaveza Srbije u okviru Poglavlja 23, podseća UST u saopštenju.

UST pozdravlja rešenja kojima se otklanjaju nedostaci važećih odredbi zakona, kao i brojne odredbe koje imaju za cilj disciplinovanje učesnika u postupku i ubrzanje postupka primenom novih pravila o dostavljanju pismena i jednostavnijem izvođenju dokaza veštačenjem od strane sudskih veštaka.

- Kako je javna rasprava otvorena, otvorena su i brojna pitanja i nedoumice oko pojedinih zakonskih rešenja. To je dobro, jer se time proverava vrednost samih predloga, razmatraju se moguće opcije i očekivani efekat zakona, a svakako da treba razmotriti i eventualno produženje roka za javnu raspravu - napominje UST.

Podsećaju da je upravo ono ukazivalo na poteškoće sa kojima se sudovi susreću prilikom primene procesnog zakona, i to u mnogim segmentima, te davalo sugestije i konkretne predloge, koji su usvojeni i implementirani u Nacrt za izmenu ZPP.

Predloženim uređenjem mesne nadležnosti u sporovima protiv Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i njihovih organa, u sporovima koji proizilaze iz pravnog odnosa sa privrednim društvom, a koje ima ogranke van mesta sedišta društva, kao i u sporovima koje iniciraju korisnici finansijskih usluga, prema stavu UST, nesumnjivo će se smanjiti priliv tužbi u sudovima na čijem području pružalac finansijske usluge ima sedište i omogućiće se ravnomerna raspodela predmeta u svim sudovima u Srbiji.

Isto tako, ovo rešenje je i u interesu ekonomičnosti, jer je spor iniciran upravo zbog pravnog odnosa u kojem je učesnik ogranak privrednog društva, a diskriminacija u pogledu pristupa pravdi će biti eliminisana, napominje Udruženje.

Smatraju da je ohrabrujuće što je Ministarstvo pravde imalo sluha za rešavanje aktuelnih problema nejednake opterećenosti sudova, kao i za mnoge druge poteškoće, na koje je ukazalo ovo Udruženje.

Posebno ističu da su predložena rešenja iz Nacrta u interesu građana, omogućavaju efikasniji rad sudova i pristup pravdi.

- Ne stoje primedbe koje ukazuju na suprotno. Pristup građana sudovima nije doveden u pitanje obavezom stranke da predujmi troškove postavljanja i rada privremenog zastupnika, kao ni obavezom plaćanja sudskih taksi, budući da ove obaveze postoje i u sada važećem ZPP, a zaprećena sankcija za nepredujmljivanje troškova i neplaćanje sudskih taksi je ništa drugo do disciplinovanje strana u postupku u cilju ispunjenja preduzetih obaveza - navodi UST.

Komentari (0)

Loading