UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Radna grupa za izmenu ZPP formira se sama

Autor: Republika

Vesti

14.06.2021

15:54

Nakon apela više od 80 nevladinih organizacija upućenog Ministarstvu pravde, sa ciljem da se iz procedure hitno povuče predloženi Nacrt Zakona o parničnom postupku i zahtevom da se oformi nova radna grupa u kojoj će učestvovati i predstavnici specijalizovanih organizacija civilnog društva, UST sa zadovoljstvom konstatuje da se nova radna grupa praktično sastavlja sama.

Republika

Kako je nesporno da je Ministarstvo pravde pod pritiskom advokata povuklo nacrt zakona i pristalo da u budućoj radnoj grupi makar polovinu iste čine advokati, UST očekuje da nakon današnjeg apela nevladinih organizacija, Ministarstvo pravde odredi da drugu polovinu radne grupe čine predstavnici istih, navodi se u saopštenju UST.

Navedeni koncept bi UST u potpunosti podržalo, ponovo pozivajući predsednicu Vrhovnog kasacionog suda Jasminu Vasović da povuče sve sudije iz nove radne grupe, a sve budući da sudije niti imaju pravo da štrajkuju na ulici, niti iz inostranstva dobijaju milone evra od misterioznih dobrotvora, zbog čega su njihovi stavovi o Zakonu o parničnom postupku sasvim suvišni i nesprovodivi u praksi.

UST nalazi da bi takav sastav radne grupe najbolje oslikao trenutnu situaciju u kojoj su pozvani zakone da menjaju isključivo oni koji imaju direktan ili indirektan imovinski interes, kroz koji će se, po svemu sudeći, istovremeno starati i o pravima građana, dok sudije ne treba da se mešaju, već da ćute i zakone primenjuju, budući da ionako nije važno šta one misle. 

 
 

Komentari (0)

Loading