Herceg Novi dobija TRI NOVE PLAŽE!

Autor: Tanjug

Svet

02.06.2018

11:47

Vlada je dala saglasnost JP Morsko dobro da objavi javni poziv za zakup obale za izgradnju novih kupališta, koju je usvojio upravni odbor tog preduzeća.

Republika
Herceg Novi dobija čak tri nove plaže

U Herceg Novom nova kupališta planirana su na Toploj, Savini i u Baošićima.

Na Toploj je reč o zakupu obale i betonske plaže zapadno od Škvera, u dužini od 115 metara, površine 1.650 metara kvadratnih. Plansko rešenje lokacije je određeno Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro – Sektor 3 "Topla-Herceg Novi-Savina".

Izgradnja i uređenje kupališta se obavlja  prema Urbanističko tehničkim uslovima od 16. februara prošle godine, koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje.

Na Savini je planirana delom izgrađena obala i plaža u dužini od 86 metara, površine 1.190 metara kvadratnih. UT uslovi izdati su u januaru prošle godine. U naselju Baošići predviđen je zakup obale i izgradnja plaže u dužini od 36,70 metara, površine 220 metara kvadratnih, u skladu sa UT uslovima izdatim od opštinskog sekretarijata u martu 2017.

Plaže na Toploj i Savini daju se u zakup na period maksimalno 15 godina a u Baošićima 10 godina.

U Tivtu, na lokaciji Kalardovo, od Aerodroma prema Ostrvu cvijeća u dužini od 210 metara, površine 2.400 metara kvadratnih.

Komentari (0)

Loading