PAO S NEBA! Pogledajte kako je vladika Jovan došao na ustoličenje episkopa Metodija! (VIDEO)

Autor:

Svet

25.09.2021

21:33

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Vladika slavonski Jovan danas je u Beranu, u čast dolaska patrijarha Porfirija i sutrašnjeg ustoličenja episkopa Metodija, skakao padobranom i sleteo nadomak manastira Đurđevi stupovi.

Foto: Printskrin

Vladika Jovan padobranom se spustio nadomak Đurđevih stupova

 

Sa njim je skakao i pukovnik u penziji Nenad Kuzmanović noseći srpsku trobojku.

Vladika Jo­va­n pa­do­bran­stvo opisuje kao "za­di­vlju­ju­ći pod­vig i ne­što či­me se ba­ve iza­bra­ni pri­pad­ni­ci ljud­skog ro­da".

Do sada, piše Blic, ima više od 350 pa­do­bran­skih sko­ko­va. On je jedan od najsvestranijih episkopa: go­vo­ri en­gle­ski, ru­ski i he­brej­ski je­zik, slu­ži se ne­mač­kim, grč­kim i sa ne­ko­li­ko slo­ven­skih je­zi­ka, član je Ko­mi­si­je Sve­tog ar­hi­je­rej­skog si­no­da za pre­vod Sta­rog za­ve­ta.

Deo svog života posvetio je izučavanju stradanja u logoru Jasenovac, a struč­njak je za pro­u­ča­va­nje ho­lo­ka­u­sta i na tu te­mu od­bra­nio je ma­gi­star­ski rad u Je­ru­sa­li­mu, gde je bo­ra­vio osam go­di­na. Ob­ja­vio je i niz ra­do­va o sa­vre­me­noj mu­zi­ci i kul­tu­ri, te­o­ri­ji i prak­si sa­vre­me­nih me­di­ja, je­dan je od tvo­ra­ca pr­ve ra­dio-sta­ni­ce u SPC, Ra­dio Sve­ti­go­re, a bio je i ured­nik isto­i­me­nog ma­ga­zi­na.

Padobranstvom se, inače, bavi i episkop Metodije.

Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na Telegramu i Vajberu. Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.

Komentari (0)

Loading