DOBIO IME PO ČUVENOM DEDI! Sanda Rašković Ivić je sina, koji je jutros izvšio samoubistvo, nazvala po svom POZNATOM OCU!

Autor:

Hronika

20.01.2022

12:21

Sin političarke Sande Rašković Ivić jutros je izvršio samoubistvo, a ime je dobio po svom dedi po majci, čuvenom Jovanu Raškoviću, jednom od najuglednijih psihiratara u bivšoj Jugoslaviji..

DOBIO IME PO ČUVENOM DEDI! Sanda Rašković Ivić je sina, koji je jutros izvšio samoubistvo, nazvala po svom POZNATOM OCU!

Wikipedia/MK GRAF

Jovan Rašković je rođen u Kninu, 5. jula 1929, a preminuo u Beogradu, 28. jula 1992. godine.

Živeo je u Kninu do početka Drugog svetskog rata (1941), kada kao dete beži u Kistanje, koje je anektirala Italija. Niže razrede gimnazije privatno polaže u Zadru i Kninu. Posle Drugog svetskog rata živi u Zagrebu, gde je 1948. godine maturirao.

U Zagrebu studira elektrotehniku i medicinu. Medicinu je završio 1956. godine, a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio 1962. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 1975. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Bio je direktor Opšte bolnice u Šibeniku (1959-1961), a zatim (1961-1962) prvi direktor novoformiranog medicinskog centra u istom gradu. Baveći se neurofiziologijom, istraživanja sprovodi u okviru Instituta za kliničku neurofiziologiju Medicinskog fakulteta u Ljubljani, u čijem je formiranju učestvovao.

Tanjug/T. Valič Facebook

 

Bio je profesor univerziteta u Ljubljani i Zagrebu, i gostujući profesor na mnogim uglednim univerzitetima u svetu (London, Hjuston, Pavia, Rim...). Bio je direktor Centra za naučno-istraživački rad bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član Čehoslovačkog udruženja psihijatara i Udruženja psihijatara Italije kao i član Srpske akademije nauka.

Autor je knjiga Narcizam (1988), Zločin i krivnja (1990), Luda, zemlja (1990), Depersonalizacija (1991). Sarađivao je s mnogim uglednim pojedincima i ustanovama u svetu. Autor je preko stotinu medicinskih publikacija, stručnih i naučnih radova, te nekoliko monografija.

Osnovao je Srpsku demokratsku stranku koja je od 1990. do 1992. delovala na području Hrvatske, a na početku krize u SFR Jugoslaviji 1989. i 1990. godine slovio je kao duhovni vođa krajinskih Srba. Kažu da je on nagovorio svog kolegu i kasnije vođu bosanskih Srba Radovana Karadžića da uđe u politiku.

Politiku je napustio 1991. i došao da živi u Beograd.

Evo ko su bili i čime su se bavili ostali članovi uže i šire porodice mladog Jovana.

Komentari (0)

Loading